Dział 1. Wprowadzenie do Informatyki i wiadomości o komputerach (NaCoBeZU)

Uczeń zna i potrafi wyjaśnić:

 • reguły i zasady panujące na lekcji Informatyki,
 • czym zajmuje się informatyka,
 • wymienia i opisuje elementy architektury J. von Neumanna
 • wymienia elementy budowy wewnętrznej i zewnętrznej komputera, potrafi je odnieść do schematu architektury J. von Neumanna
 • zna definicje procesora i pamięci operacyjnej
 • potrafi odnaleźć informacje na komputerze: jaki procesor jest używany, wielkość pamięci operacyjnej (RAM), potrafi odczytać w opisie programu wymagania dotyczące procesora i pamięci operacyjnej
 • zna pojęcia odnoszące się do pojemności pamięci komputera (bit, bajt, kilobajt),
 • zna zasady bezpiecznej pracy z komputerem
 • zna reguły pozwalające na kopiowanie programów,
 • zna i stara się stosować zasady bezwzrokowego pisania na klawiaturze,
 • co to jest układ dwójkowy i dlaczego stosowany jest przez komputery?
 • potrafi zamieniać liczby zapisane w układzie dwójkowym na liczby zapisane w układzie dziesiętnym
 • potrafi wyjaśnić jeden ze sposobów “rozumienia” kolorów przez komputer i urządzenia cyfrowe
Advertisements
This entry was posted in Organizacyjne and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s