Dział 1. Wprowadzenie do Informatyki i wiadomości o komputerach (oceny)

Możliwe oceny do uzyskania w dziale 1.

a) ocena ze sprawdzianu

b) ocena za Zadanie 1 (maks: 20 punktów)

c) sumaryczna ocena za Zadania 2, 3, 4, 5 (maks: 5 punktów)

d) ocena kształtująca z kartkówki z układu dwójkowego

e) inne zadania określone w PSO

Advertisements
This entry was posted in Organizacyjne. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s