Zadanie 5 (ćwiczenie, bezpieczna praca z komputerem, prawo)

Przeczytaj następujące rozdziały z podręcznika:

a) 1.5. Bezpieczna praca z komputerem.

b) 1.6. Komputer a prawo.

Odpowiedz w 2-3 zdaniach na każde z poniższych pytań:

a) Na czym polega zjawisko uzależnienia od komputera?

b) Co to jest piractwo komputerowe?

Zadanie zapisz na kartce (nie w zeszycie) i oddaj na najbliższej lekcji.

Możliwa maksymalna ocena: 2 punkty (po jednym za każde pytanie). Brak zadania: 0 punktów. Odpowiedź częściowa, niepełna: 1 punkt.

Advertisements
This entry was posted in Zadania domowe and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s