Zadanie 6 (“Ojciec komputerów?”)

Dzisiejsze zadanie opierać się będzie na artykule popularnonaukowym z dziedziny informatyki, a dokładniej historii informatyki. Zadanie polega na przeczytaniu (fragmentu) artykułu prof. B. Misia “Ojciec komputerów?” i udzielenie odpowiedzi na następujące pytania.

Przeczytaj uważnie tekst „Ojciec komputerów?” Bogdana Misia. Przeczytaj najpierw wszystkie pytania, które znajdują się poniżej, potem na nie odpowiedz.

 1. Dlaczego dziennikarze używają przesadnych sformułowań w tytułach artykułów?
 2. Jakich liczb używa maszyna matematyczna? Z jakich cyfr składają się te liczby?
 3. Dlaczego w systemie dwójkowym dodaje się łatwiej niż w dziesiętnym?
 4. Jak maszyna zapisuje instrukcje?
 5. Jak nazywał się komputer, w którym rozkazy różniły się od danych?
 6. Gdzie ten komputer miał swoje zastosowanie?
 7. Co umożliwia identyczne zapisywanie rozkazów (instrukcji) i danych?
 8. Co stanowiło przełom w podejściu do procesów obliczeniowych?
 9. Ile elementów – wg artykułu – zawiera schemat, wedle którego zbudowany jest każdy dzisiejszy komputer? Wymień te elementy.
 10. Elementy te już znasz z lekcji, ze schematu architektury von Neumana, jednak pod innymi nazwami. Wypisz jedne i drugie elementy schematu (z artykułu i z lekcji) i połącz w odpowiadające sobie pary.
 11. W jakim kraju urodził się Neumann Janos Lajos?
 12. Czym zadziwiał John będąc jeszcze dzieckiem?
 13. Znajdź w elektronicznej lub zwykłej encyklopedii definicję sawanta (kto to jest sawant? Zespół sawanta?)
 14. Zapytaj rodziców o tytuł filmu, w którym występuje osoba upośledzona umysłowo o niezwykłych umiejętnościach. Jeśli możesz, to podaj odpowiedź.
 15. Jak się nazywało gimnazjum, do którego uczęszczał von Neumann?
 16. Jak się nazywał słynny kolega von Neumanna ze szkolnej ławy? W jakiej dziedzinie wiedzy otrzymał on Nagrodę Nobla? (poszperaj w encyklopedii)
 17. W którym roku von Neumann opublikował swój pierwszy naukowy artykuł matematyczny?
 18. Ile lat miał von Neumann, gdy otrzymał tytuł doktora z matematyki?
 19. Kim był człowiek (lub kim byli ludzie) o nazwisku Humboldt?
 20. Pomyśl: Czy nazwa uniwersytetu w Berlinie użyta przez autora artykułu jest prawidłowa?
 21. Ile lat minęło od momentu przyjazdu von Neumanna do USA do otrzymania obywatelstwa amerykańskiego?
 22. Z kim spotkał się von Neumann w Polsce?
 23. Wymień dziedziny wiedzy, które studiował i badał von Neumann (dodatkowy punkt za wymienienie wszystkich, które występują w artykule).
 24. W jakim państwie znajduje się Kioto? Dlaczego właśnie to miasto proponował von Neumann do zbombardowania?
 25. Ile dzieci miał von Neumann?
 26. 1 stycznia 1957 roku wypadł we wtorek. Jaki dzień tygodnia przypadł w dniu śmierci von Neumanna?
 27. (pytanie dodatkowe, poza oceną) Określ czas, który poświęciłaś na wykonanie zadania.

Zadanie wykonaj na kartce.

Maksymalna ocena do otrzymania: 12 punktów. Oceniona zostanie także estetyka pracy i ortografia (maksymalnie 2 punkty).

Za pracę oddaną po terminie lub w zeszycie można otrzymać co najwyżej 75% punktów. Pamiętaj o podpisaniu pracy.

Jeśli nie masz w domu dostępu do komputera lub internetu, pomiń pytania, na które odpowiedzi nie ma w tekście lub nie można ich wywnioskować z artykułu. Zaznacz je na kartce. Zadanie będziesz mogła uzupełnić w pracowni komputerowej.

Powodzenia!

Advertisements
This entry was posted in Zadania domowe and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s