Dział 2. Środowisko pracy (NaCoBeZU)

Uczeń zna pojęcia,  potrafi je wyjaśnić oraz posiada umiejętności:

 • co to jest program komputerowy?
 • do czego służą programy komputerowe?
 • co to jest system operacyjny?
 • co to jest  środowisko pracy?
 • podaje przykłady systemów operacyjnych
 • co to jest system okien?
 • wymienia czynności wykonywane za pomocą myszy
 • potrafi uruchomić dowolny program
 • szybko znaleźć dokumenty, na których ostatnio pracował
 • skorzystać z systemu pomocy
 • wyszukać pliki
 • zamknąć system
 • co to jest plik, katalog, folder, ścieżka dostępu?
 • wymienia składowe nazwy pliku
 • wykonuje operacje na plikach
 • rozpoznaje rodzaj pliku po jego rozszerzeniu
 • co to są wirusy i programy antywirusowe
 • zna nośniki informacji
 • potrafi wykonać plan główny prezentacji treści
 • zna programy wspomagające naukę języka obcego
 • zna strony internetowe dające dostęp do tekstów literatury polskiej oraz słowników poprawnej polszczyzny
Advertisements
This entry was posted in Organizacyjne and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s