Zadanie 9 (Karta pracy do tematu Pliki i katalogi)

Na lekcji.

Praca z podręcznikiem. Odpowiedz na pytania:

 1. Co to jest plik?
 2. Co to jest katalog?
 3. Co to jest folder (w systemie operacyjnym Windows)?
 4. Wymień dwa człony nazwy pliku.
 5. Dopasuj rozszerzenia do nazw programów, w których plik mógł powstać:

  .txt .doc .ppt .pdf .mp3 .cpp .xls .odt

  Notatnik, PowerPoint, Excel, Dev-C++, Adobe Acrobat, Word, WordPad, LibreOffice Writer

 6. Przepisz do zeszytu zalecane zasady przy nadawaniu nazw plikom.

  – używamy tylko liter języka łacińskiego (bez polskich ogonków),

  – nie wstawiamy spacji (można ją zastąpić znakiem podkreślenia _).

Do domu

Zadanie 1 (9.1)

Przeczytaj rozdziały z podręcznika i naucz się ich: Podstawowe terminy i pojęcia używane podczas pracy z komputerem (1.4), Pliki i katalogi – najważniejsze czynności (2.3). Zapisz w zeszycie odpowiedź na pytanie: co to jest drzewo katalogów?

 

Zadanie 2 (9.2)(do zeszytu)

Odpowiedz na pytania (wszystkie odpowiedzi znajdziesz w rozdziale 5 podręcznika):

 1. Do czego służy edytor tekstu?
 2. Jakie ma zalety edytor tekstu, których nie mają inne narzędzia służące do tworzenia tekstu?
 3. Jakie istnieją niebezpieczeństwa wynikające z (nad)używania edytora tekstu?
 4. Co można zrobić, aby im zaradzić?
 5. Na czym polega redagowanie tekstu?
 6. Wymień przykłady edytorów tekstowych.
 7. Co to jest blok tekstu?
 8. Wymień sposoby zaznaczania tekstu.
 9. Wymień operacje możliwe do wykonania na bloku tekstu.
 10. Jak w używanym przez Ciebie edytorze można znaleźć zadany ciąg znaków?

 

Zadanie 3 (zad 9.3)

(zadanie do wykonania na kartce, za zadanie można otrzymać 8 punktów, dodatkowo 1 za ortografię i 1 za estetykę wykonania pracy, w sumie 10 punktów)

Przeczytaj z podręcznika rozdziały dotyczące wstawiania tabeli (5.9). Przygotuj projekt krzyżówki zgodnie z zasadami podanymi w rozdziale 6.4.2. Przygotuj także definicje haseł. Wszystkie hasła powinny dotyczyć poznanych na lekcjach informatyki pojęć. Sugerowana ilość haseł: 10-15. Uwaga: w tym zadaniu będzie można uzyskać specjalne nagrody. Jedna zostanie przyznana osobie, która ułoży krzyżówkę z największą ilością haseł, a druga dla osoby, której hasło główne będzie motywujące do nauki informatyki.

Uwaga: Nie wykonuj zadania w edytorze – to będzie nasza praca na lekcji.

Termin wykonania zadania domowego: za tydzień.

 

Advertisements
This entry was posted in Zadania domowe, Zadania na lekcji and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s