Oceny do uzyskania w II semestrze

W drugim semestrze będzie możliwość uzyskania następujących ocen. Są to “duże” punkty. Każde opisane zagadnienie będzie więc z podaną niżej wagą.

1. 3 kartkówki – 3 x 5 punktów – 15

2. odpowiedź ustna – co najmniej 1 w semestrze – 10

3. test roczny40

4. zadania domowe – zbierane kilkakrotnie w ciągu semestru – 25

5. tekst popularnonaukowy – 3 x 10 – 30

6. edytor tekstowy – ćwiczenia – 20

7. arkusz kalkulacyjny – ćwiczenia – 20

8. programy do prezentacji treści – ćwiczenia – 20

9. praca z blogiem – zadania za styczeń, luty, marzec, kwiecień – 20

10. z poprzedniego semestru: praca z blogiem (20), sprawdzian (20)

Suma: 240 punktów.

50% oceny stanowi sprawdzenie wiedzy, a 50% sprawdzenie umiejętności.

Dodatkowe punkty: w ciągu semestru będzie możliwość zdobycia dodatkowych punktów, np. za aktywność lub wykonanie zadań dodatkowych.

Ocena z drugiego semestru zostanie wystawiona zgodnie z zapisami WSO.

Każde zadanie wykonywane czy to na lekcji, czy w domu będzie dawało możliwość uzyskania “małych” punktów. “Duże” punkty zostaną obliczone proporcjonalnie do uzyskanych małych. Na przykład: jeśli z pracy z edytorem tekstowym w ciągu semestru z “małych” punktów będzie możliwość uzyskania 100 punktów, a “duże” to 20 (patrz opis wyżej), to ocena końcowa zostanie wystawiona proporcjonalnie. Gdy ktoś zebrał 80 punktów “małych”, to “dużych” jest to  16 (80% z 20). Patrzymy więc na  procent tego, co uzyskaliśmy, a nie na wartość liczbową punktów.

Podane wyżej punkty są planowanymi punktami do zdobycia, życie przynosi czasami różne rozwiązania i może się okazać, że dojdzie do odchyleń od planów. Jednak, mam nadzieję, że te odchylenia będą niewielkie.

Advertisements
This entry was posted in Organizacyjne and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s